WAT IS INFRAROODVERWARMING

Wat is infraroodverwarming

Infraroodverwarming is stralingswarmte welke het best te vergelijken is met zonnestralen maar dan wel de onschadelijke stralen hiervan, dus UV stralen maken hier geen deel vanuit.

Stralingswarmte zorgt voor opwarming van alle objecten in de ruimte zoals meubelen, de wanden, vloer en plafond van de ruimte zelf. Deze warmte wordt vervolgens weer door deze objecten afgegeven aan de ruimte. Op deze manier creëert men een comfortabele opwarming van de ruimte. Ook wij als mens worden door deze stralingswarmte opgewarmd net alsof je in de zon staat.

De infraroodstraling

Infraroodstraling behoort tot de groep optische straling in het lichtspectrum. Die op zijn beurt weer onderverdeeld wordt in 3 categorieën :

Ultraviolet ( UV) , zichtbaar licht & infrarood

Infrarood is vervolgens ook weer opgedeeld in 3 categorieën ;

IR-A ( korte golf) , IR-B (midden golf) & IR-C (lange golf)


Infrarood verwarming behoort tot deze laats genoemde groep IR-C ( lange golf)

Image

Convectie versus infrarood

Image

Convectiewarmte is een luchtstroom die door de ruimte circuleert, warme lucht stijgt op, op en op vloer niveau wordt koude lucht aangetrokken, hierdoor wordt de warmte ongelijk verdeelt over de ruimte.
Bij het plafond is het bijvoorbeeld 24°C , op neushoogte ( als men staat) 20°C , en lager bij de grond 16°C. Dit betekend dat er energie verloren gaat en we de verwarming hoger moeten zetten dan werkelijk nodig is. Ook is het zo dat convectie warmte op 1 plaats geregeld wordt door de thermostaat, met gebruik van thermostaatkranen op de radiatoren kan er wel geknepen worden in de temperatuur maar echt regelen van de temperatuur kan hier niet mee. Dan komt daar nog bij; als de ruimte waarin de thermostaat hangt aangeeft dat de gevraagde temperatuur bereikt is schakelen alle radiatoren uit, ook diegene waar de gewenste temperatuur nog niet bereikt was.

Image

Infrarood panelen stralen de objecten en mensen direct aan.
Hierdoor is de warmte gelijkmatig verdeeld en hoeft de verwarming niet hoger gezet te worden dan werkelijk nodig is
Infrarood panelen zijn los van elkaar te schakelen en aan wand of plafond te bevestigen, waardoor je een flexibele indeling kan maken welke ook weer makkelijk te wijzigen is.
Ieder infrarood paneel kan op een eigen thermostaat aangesloten worden waardoor je niets te maken heb met andere infrarood panelen in ander ruimten, als bijvoorbeeld de gewenste temperatuur in kamer A bereikt is maar in kamer B nog niet blijft het paneel in kamer B gewoon lekker aanstaan en het paneel in kamer A schakelt zichzelf uit. Hierdoor kun je per ruimte bepalen wat de warmte behoefte is zonder energie verlies.

Kosten

Image

Dan een veel voorkomende vraag; Wat is nu duurder? Stoken op gas ( radiatoren> convectie) of op stroom ( infraroodverwarming> stralingswarmte) ??


Om dit uit te rekenen moeten we eerst weten wat het één en ander kost.

Omdat gas per M³ ( Kuub) wordt gerekend in Nederland en stroom per kWh gaan we eerst het gas omrekenen van M³ naar kWh.


1M³ gas staat gelijk aan 8,79 kWh ( bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kilowattuur)


1M³ kost momenteel gemiddeld € 0,78 als we dit dan delen door de 8,79 kWh komen we uit op:  1M³ gas € 0.78 ÷ 8,79 kWh = € 0.089 per kWh


Dus:
1 kWh gas kost momenteel gemiddeld       € 0.089
1 kWh stroom kost momenteel gemiddeld € 0.22

Rekenvoorbeeld:

Stel; een woonkamer is 5x10 meter en 2,6 meter hoog, dan is de oppervlakte 50M² en de inhoud 130M³

Er wordt in dit voorbeeld een temperatuur gewenst van 22 graden.


Gemiddeld genomen is met een radiator 85 Watt/M³ nodig om 22°C te verkrijgen.

Dat betekend: 130M³ x 85 Watt/M³ = 11050 Watt = 11.05 kWh


Gemiddeld genomen is met een infrarood paneel 32.3 Watt/M³ nodig om 22°C te verkrijgen.

Dat betekend: 130M³ x 32.3 Watt/M³ = 4200 Watt. = 4.20 kWh


Dus:
Radiator: 11.05 kWh x € 0.089 =          € 0.98*
Infrarood paneel :4.20 kWh x € 0.22 = € 0.92


*Hierbij is dan nog geen rekening gehouden met het verlies van de energie die in het transport van het hete water verloren gaat als het om radiatoren gaat.


Tel hierbij het beter te regelen met infrarood panelen bij op, dan is de conclusie dat verwarmen met infrarood panelen iets voordeliger is, dit verschil zal in de toekomst steeds groter worden naar mate de gasprijzen naar verwachting harder zullen blijven stijgen dan de stroom prijzen.


Onderhoud:

Ook moet er nog rekening gehouden worden met het nodige onderhoud. Deze is bij infrarood panelen niet aanwezig, maar een CV installatie moet met enige regelmaat een onderhoudsbeurt ondergaan om schade en goede werking van het systeem te garanderen en niet te vergeten er geen koolmonoxide vergiftiging kan optreden! Vaak heeft men hier een onderhoudscontract voor die in verschillende vormen worden aangeboden. Dit soort onderhoudscontracten zijn er vanaf ongeveer € 6,50 per maand. Dit komt neer op € 78,- per jaar en dekken alleen de kosten voor onderhoud, de kosten bij storing, onderdelen en reparatie arbeid is hier dan nog niet gedekt.

CO2 uitstoot

Image

Dan een onderdeel waar de laatste tijd veel om te doen is: CO2 uitstoot. Welk aandeel heeft het stoken op gas ( radiatoren> convectie) en of                                                      elektra ( infraroodverwarming) als het om CO2 uitstoot gaat.

Dan moeten we eerst kijken wat de basis CO2 uitstoot is per kWh stroom en per M³ gas welke op zijn beurt dan weer omgerend wordt in kWh.


Uitstoot gas per M³ / stroom per kWh
Aardgas: 1.890 kg CO2 /M³
Stroom ( grijs) 0.649 KG CO2 / kWh
Stroom ( biomassa) 0.075 kg CO2 / kWh
Stroom ( groen) 0.0 kg CO2 / kWh


Bron: https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/

 

Als voorbeeld nemen we de uitkomst uit de kostenberekening uit het hoofdstuk hierboven.

Dan komen we op de volgende getallen:


CV ( radiatoren) 11.05 kWh = 1.257 M³ gas = 2.376 kg CO2
Infrarood 4.2 kWh grijze stroom                   = 2.726 kg CO2
                 4.2 kWh Biomassa stroom           = 0.315 kg CO2
                 4.2 kWh Groene stroom               = 0 kg CO2


Conclusie:
Als we er op letten hoe en of waar onze stroomvoorziening vandaan komt kunnen we het beste met stroom de warmte in ons huis creëren.
Met groene stroom verwarmen is tegenwoordig niet zo moeilijk meer, denk aan de afname van groene stroom bij uw leverancier of het opwekken van de stroom met zonnepanelen en of wind energie.