Zonnepanelen

Date: 11 juli 2019
Tags: Zonne energie
Zonnepanelen

Duurzaam Wonen Holland kan ook uw zonnepanelen voor u verzorgen;

Er is veel te doen omtrent zonnepanelen, er gaan de wildste verhalen rond over het al dan niet goed werken van zonnepanelen. En het wel of niet goed monteren van deze. Duurzaam Wonen Holland is een gecertificeerd zonnepanelen leverancier, hiermee bent u verzekerd van;

Correcte dimensionering:

Zonnepanelen moeten met zorg voor iedere situatie apart worden bekeken en berekend, hierbij komen zaken als lokatie , hellingshoek van de panelen, orientatie t.o.v. het zuiden en schaduwberekeningen bij kijken. Maar ook het soort paneel in combinatie met de omvormer is van belang om tot een goed systeem te kunnen komen.Duurzaam Wonen Holland kan voor u een nauwkeurige berekening maken met in achtnemening van bovengenoemde zaken. Uiteraard staat of valt alles met het wel of niet schijnen van de zon...maar wist u bijvoorbeeld dat maar 40% van de opbrengst van uw zonnepaneel wordt geleverd door direct zonlicht en de rest door indirect ( ook wel diffuus licht genoemd) zonlicht wordt behaald?!

Correcte montage:

Duurzaam Wonen Holland zorgt er uiteraard voor dat de panelen op de juiste wijze op uw dak gemonteerd worden. Met inachtneming van de daarbij behorende regelgeving betreffende elektrische aansluitingen en montage voorschriften zoals het toepassen van voldoende ballast bij vrije plaatsing op platte daken en of de juiste panhaken en het uiteraard aarde van het gehele systeem.

Correcte aansluiting op uw meterkast:

Ook het aansluiten van uw zonnepanelen op uw meterkast hoort bij het totaal pakket van het leveren van zonnepanelen. Dit is uiteraard ook een serieuze zaak welke wij ook serieus benaderen. Bij het intake gesprek wordt er gekeken naar uw huidige aansluiting in uw meterkast en wordt ( daar waar nodig) aangepast voor het kunnen plaatsen van de zonnepanelen. Daarbij zijn er grenzen tot waar wij als monteur zelf mogen handelen en zullen dan ook indien nodig niet zelf gaan prutsen maar de bedrijven erbij halen die daar wel toe bevoegd zijn. ( Zoals Liander voor het aanpassen van bijvoorbeeld de hoofdaansluitng van de woning)

Kortom; als u uw zonnepanelen laat verzorgen door Duurzaam Wonen Holland zullen wij dat met de grootste zorg voor u uitvoeren!

schuur2

Gecertificeerd : certificaat geregistreerd bij Qbis onder registratienummer: P4135710762 / examen nummer 61986.